Sto let vývoje kolejových vozů - 1967

ročník 10., 3/1967 - Technické zprávy Výzkumného ústavu kolejových vozidel

ID:

0022418

Rok vydání:

1967

Počet stran/formát:

126/A4